Världsomspännande ungdomsrörelse som passar alla
Många tror att scouterna är en kristen rörelse. Så var också fallet för hundra år sedan. Men idag är det en religiöst och politiskt obunden ungdomsrörelse som bygger sin verksamhet på demokrati, samarbete och gemenskap med äventyr och friluftsliv som grund för de flesta aktiviteterna.
Scouterna finns i nästan alla länder i hela världen och har sammanlagt 30 miljoner medlemmar. År 2011 kommer Sverige för första gången att vara värd för Scoutförbundets världsmöte. Mötet kommer att hållas utanför Helsingborg och beräknas samla 35-40 000 medlemmar. Scouterna är en demokratisk förening som till exempel anpassar kostnaden för att komma till mötet efter ländernas ekonomiska förmåga. Scouterna ska vara öppet för alla, oavsett religion, politik eller ekonomi. Scouterna passar alla mellan 8-18 år och de som vuxit ur scouterna har en mycket viktig uppgift som stödjande ledare.
- Scouternas vision är att bli världens bästa ungdomsrörelse, säger Anders Karlsson som är distriktsordförande för Kulla Distriktet.

Kulla Distrikt består av 42 scoutkårer i sydvästra Skåne. Anders Karlsson och Anna-Karin Källström, som är utvecklingsansvarig, tillhör Helsingborgs Spanarkår. Kårerna arbetar fristående med många aktiviteter som läger och hajker och nästan allt arbete sker idéellt. Scoutförbundets första kår i Helsingborg startades 1913, men rörelsen ursprung kommer från England. Det var en engelsk officer som vid en belägring av en engelsk by upptäckte att byns pojkar klarade det hårda livet bättre än hans soldater, som grundade scouterna 1907. Scouterna kom två år senare till Göteborg.
- Det är en historia om att Ebbe Libbarp, som grundade scouterna i Sverige, åkte färja från England under stark sjögång och fick en bok i huvudet. Boken hette "Scouting for boys" och det var så det sägs att Ebbe blev intresserad och rörelsen kom till Sverige, säger Anders.

Verksamheten i Kulladistriktet är uppdelad i åldersgrupper. När man är 8-10 består det mesta av lek och bus. "Learning by doing" praktiseras mycket och den röda tråden är äventyr, spänning och friluftsliv. Grundidén i rörelsen är att arbeta i patrullsystem och att gå med i scouterna är därför ett mycket bra sätt att få kompisar. Scouterna arbetar mycket med demokrati och mångfald och alla aktiviteter sker utan konkurrens eller krav på prestation, något som idrottsrörelser oftast kräver.

Allt eftersom medlemmarna blir äldre ökar patrullarbetet, och det blir övernattningar och mer friluftsliv där man samarbetar för att lösa problem. Varje patrull består av 8-10 personer och den utveckling som medlemmarna genomgår i kåren stärker deras självförtroende och deras förmåga att samarbeta, något som betyder mycket i arbetslivet när de blivit vuxna.
- Det lär sig väldigt mycket, både praktiska saker och de lär sig mycket om sig själva. Det blir en personlig utveckling när de märker hur mycket de klarar av som de inte trodde sig om att kunna, säger Anna-Karin.

Kulla Distrikt

Bransch:
Sport

Telefon: 042-20 52 42
Fax: 042-20 23 15


Email:
kulla.scout@telia.com

Adress:
Kulla Distrikt
Lindaregatan 15
26035 Ödåkra

| 13 SENASTE FÖRETAGEN